Tel: 0905 355 693;   0911 355 693

AZ - AUTO s. r. o., Dadanova č. 7/3386, Žilina 010 15

Evidencia vozidiel

Sprostredkovanie registrácie


Prihlásenie nového vozidla do evidencie:

 • OEV (technický preukaz)
 • PZP(povinné zmluvné poistenie)
 • Splnomocnenie(overené notárom alebo na obecnom,mestskom úrade)
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak sa vozidlo bude evidovať na firmu)
 • Nadobúdací doklad-faktúra
 • Ak je vozidlo na leasing alebo úver :splnomocnenie od leasingovej spoločnosti,výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti a zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva • Prihlásenie motorového vozidla z iného okresu:

 • OEV (technický preukaz)
 • PZP(povinné zmluvné poistenie)
 • Ak je vozidlo na leasing alebo úver :splnomocnenie od leasingovej spoločnosti,výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti a zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak sa vozidlo bude evidovať na firmu)
 • Splnomocnenie(overené notárom alebo na obecnom,mestskom úrade)
 • EČV z iného okresu
 • Je potrebné pristaviť vozidlo na kontrolu VIN
 • Vozidlo musí byť odhlásené v pôvodnom okrese • Prehlásenie motorového vozidla v rámci okresu:

 • OEV (technický preukaz)
 • PZP(povinné zmluvné poistenie)
 • Ak je vozidlo na leasing alebo úver :splnomocnenie od leasingovej spoločnosti,výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti a zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak sa vozidlo bude evidovať na firmu)
 • Splnomocnenie od pôvodného držiteľa motorového vozidla (slúži na odhlásenie vozidla)
 • Splnomocnenie od nového držiteľa motorového vozidla (slúži na prihlásenie)
 • Je potrebné pristaviť vozidlo na kontrolu VIN • Odhlásenie motorového vozidla na nového držiteľa:

 • OEV (technický preukaz)
 • Platné PZP(povinné zmluvné poistenie) uzatvorené na starého držiteľa vozidla
 • Splnomocnenie(overené notárom alebo na obecnom,mestskom úrade)
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak sa vozidlo bude evidovať na firmu)
 • Údaje o novom držiteľovi vozidla-Fyzická osoba:meno,priezvisko,adresa,rodné číslo
 • Fyzická osoba podnikateľ:obchodné meno,adresa,IČO
 • Právnická osoba:názov spoločnosti,adresa spoločnosti,IČO • Trvalé vyradenie motorového vozidla z evidencie:

 • OEV (technický preukaz)
 • Splnomocnenie(overené notárom alebo na obecnom,mestskom úrade)
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak je vozidlo evidované na firmu)
 • EČV(ŠPZ)
 • Potvrdenie o recyklácii vozidla(protokol o zošrotovaní) • Výmena OEV z dôvodu poškodenia,straty,krádeže:

 • PZP(povinné zmluvné poistenie)
 • Splnomocnenie(overené notárom alebo na obecnom,mestskom úrade)
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak je vozidlo evidované na firmu)
 • Potvrdenie z polície o krádeži alebo čestné prehlásenie o strate dokladov • Vývoz vozidla do iného štátu:

 • OEV(technický preukaz)
 • PZP(povinné zmluvné poistenie) uzatvorené na pôvodného držiteľa
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak je vozidlo evidované na firmu)-pôvodný držiteľ
 • EČV(ŠPZ)
 • Protokol o kontrole originality
 • Údaje o novom držiteľovi vozidla
  • Fyzická osoba:meno,priezvisko,adresa,rodné číslo
  • Právnická osoba:meno spoločnosti,adresa spoločnosti,IČO
 • Pokiaľ sa vozidlo vyváža s ZEČ V(vývozové ŠPZ) je nutné uzatvoriť vývozové zmluvné poistenie na nového držiteľa vozidla • Zmena farby:

 • OEV(technický preukaz)
 • PZP(zákonná poistka)
 • Splnomocnenie(overené notárom,na obecnom alebo mestskom úrade)
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list
 • Protokol o kontrole originality • Zapísanie vlastníctva:

 • OEV(technický preukaz)
 • PZP(zákonná poistka)
 • Splnomocnenie(overené notárom,na obecnom alebo mestskom úrade)
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list
 • Splnomocnenie z leasingovej spoločnosti,výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti,leasingová alebo úverová zmluva,zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva • Zrušenie vlastníctva:

 • OEV(technický preukaz)
 • PZP(zákonná poistka)
 • Splnomocnenie(overené notárom,na obecnom alebo mestskom úrade)
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list
 • Splnomocnenie z leasingovej spoločnosti a výpis z obchosného registra leasingovej spoločnosti • Zápis ťažného zariadenia,alternatívnych rozmerov pneumatík:

 • OEV(technický preukaz)
 • PZP(zákonná poistka)
 • Splnomocnenie(overené notárom,na obecnom alebo mestskom úrade)
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list
 • Potvrdenie o montáži ťažného zariadenia alebo potvrdenie o schválení alternatívnych rozmerov pneumatík