Tel: 0905 355 693;   0911 355 693

AZ - AUTO s. r. o., Dadanova č. 7/3386, Žilina 010 15

Ceny k pzp

Ceny ďaľších služieb závisia od dohody.

Cenník k povinnému zmlúvnemu poisteniu

Kategória vozidla Rozdelenie Označenie Cena [€]
Jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka s hmotnosťou do 400 kg do 50 cm3 SA1 26
50 cm3 - 350 cm3 SA2 36
nad 350 cm3 SA3 61
Osobný a dodávkový automobil,motorová štvorkolka s celkovou hmotnosťou nad 400 kg do 1300 cm3 SB1 67
1300 cm3 - 1400 cm3 SB2a 92
1400 cm3 - 1800 cm3 SB2b 104
1800 cm3 - 1900 cm3 SB3a 112
1900 cm3 - 2500 cm3 SB3b 144
nad 2500 cm3 SB4 184
Ťahač návesov SF 560
Ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou 3500 kg - 12000 kg SG1 392
nad 12000 kg SG2 472
Poľnohospodársky alebo lesný traktor SH 39
Prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami do 750 kg SL11 17
nad 750 kg SL2 22